Białystok, ul. Kawaleryjska 4/2

Białystok, ul. Kawalaryjska 4/2